Проектът

Международният фестивал на поезията „ОРФЕЙ“ – ПЛОВДИВ 2021 е проект на фондация „Пловдив ЛИК“. Включва творчески, културно-образователни и популяризаторски дейности, обединени от стремежа да се обменят идеи, вдъхновение и творчески контакти.

Фестивалът ще се проведе от 12 до 15 май 2021 г. с център Малката раннохристиянска базилика, но в неговия обхват ще влязат и редица други исторически и културни пространства в Пловдив и региона.

Проектът „ОРФЕЙ“ – ПЛОВДИВ 2021“ е реализиран с финансовата подкрепа на Община Пловдив – Дирекция „Култура, археология и културно наследство“ и е част от Културния календар на общината за 2021 г.

Екип

Антон Баев – директор

Елка Димитрова – ръководител на творческата част

Иван Костов – ръководител на дейностите по рекламата

Вера Гавраилова – счетоводител

Антония Баева, Лидия Шамова – преводачи

Kонтакти

Антон Баевbaev_a@hotmail.com | +359 898 47 74 23

Елка Димитроваelkadimitrova4@gmail.com