Георги Господинов (България) | Georgi Gospodinov (Bulgaria)

164745302_2854102571496373_8130343555818982383_n

Георги Господинов (1968) e поет и писател. Влиза в литературата през 1990-е със стихосбирките си “Лапидариум” (1992, Награда за дебют „Южна пролет”) и “Черешата на един народ” (1996, Награда за най-добра книга на годината от сдружение на български писатели). Автор е на поетическите книги „Писма до Гаустин”, антологичната „Балади и разпади” и „Там, където не сме” (2016, Награда за поезия „Перото”). Негови стихотворения са включени в световни и европейски антологии, има издадени поетически книги в Германия, Чехия, Португалия, Македония…

Неговият „Естествен роман” излиза на 24 езика по цял свят. Романът „Физика на тъгата” е носител на швейцарската награда Ян Михалски за 2016 г. и на Европейската награда Ангелус 2019.

Най-новата му книга е романът „Времеубежище“ (Жанет 45), излязъл през пролетта на 2020 година по време на първия локдаун.

Georgi Gospodinov (1968) is poet and writer, one of the most translated Bulgarian authors. He had his literary debut in the 1990s with the poetry collections “Lapidarium” (1992, South Spring Award) and “The Cherry Tree of a People” (1996, several editions by now). His next poetry books are “Letters to Gaustine”, the anthological collection “Baladies and Maladies”, and “Where We Are Not” (2016, The Quill Award for Poetry). His poems had been selected for European and world anthologies among which “Grand Tour” (Hanser Verlag, 2019), “New European Poets” (Graywolf Press, USA, 2008); “A Fine Line. New Poetry from Eastern & Central Europe” (Arc Publications, GB, 2004)

Volumes of his selected poetry have been published in German, Portuguese, Czech and Macedonian.

 

Gospodinov’s “Natural Novel” came out in more than 20 languages all over the world. His second novel, “The Physics of Sorrow”, was awarded with the Jan Michalski Prize for literature, the Central European Angelus Award and was finalist for six international prizes in Europe and the US, including the Premio Strega Europeo, the American PEN Translation Prize, etc.

 

His most recent book is the novel Time Shelter (2020)

Любовният заек

Ще се върна след малко, каза,

и остави вратата отворена.

Вечерта беше специална за нас,

върху печката къкреше заек,

беше нарязала лук, кръгчета моркови

и скилидки чесън.

Не си взе връхната дреха,

не сложи червило, не питах

къде отива.

Тя е такава.

Никога не е имала точна представа

за времето, закъснява за срещи, просто

така каза онази вечер –

Ще се върна след малко,

и дори не затвори вратата.

 

 

Шест години след тази вечер

я срещам на друга улица,

и ми се струва уплашена,

като някой, който се сеща,

че е забравил ютията включена

или нещо такова…

 

Изключи ли печката, пита тя.

Още не съм, казвам,

 

тези зайци са доста жилави.

The Love Rabbit

I won’t be long, she said

and left the door ajar.

It was a special evening for us,

a rabbit stew was slowly cooking on the hob,

she’d chopped some onions, and garlic,

and carrots into little disks.

She didn’t take a coat

and didn’t put on any lipstick, I didn’t ask

where she was going.

She’s like that.

She’s never had any sense of time,

she’s always late; that’s all

she said that evening:

I won’t be long;

she didn’t even close the door.

 

Six years later

I meet her in the street (not ours)

and she suddenly seems worried

like someone who remembers

she forgot to unplug the iron,

or something….

 

Did you turn the cooker off, she asks.

Not yet, I answer,

 

these rabbits can be very tough.

 

 

                           Translated by Kalina Filipova

Малко сутрешно престъпление

Навън е валяло дъжд

прохождаш сънен на сутринта и

(по пътеката към тоалетната)

шруп

охлювът под краката ти

убийство по невнимание

но това не смекчава вината

оглеждаш се

поради ранния час няма свидетели

избутваш трупа под тревите

натежали от капки

и това не отмива греха

убийството е толкова малко

че не можеш да го забравиш

през целия ден

A Petty Morning Crime

It has rained outside

you walk out sluggish from sleep and

(on your way to the privy)

hrush

the snail under your feet

 

a murder in the second degree

that doesn’t cut down the guilt

you look around

the morning bears no witness

you shove the body in the grass

heavy with dew

that doesn’t absolve the guilt

such a small murder

just forgetting it

takes the whole day

 

 

Translated by Maria Vassileva

Времето е неутронна бомба

нищо няма да бъде съборено

къщите ще си стоят

улиците ще си стоят

черешата в двора ще си стои

само нас няма да ни има

това беше урокът

за неутронната бомба

 

знам оттогава

смъртта е череша

която зрее без мен

Time Is a Neutron Bomb

Nothing will be destroyed

The houses will stay

The streets will stay

The cherry-tree in the yard will stay

Only we will not be there

That is how I’ve remembered the lesson

About the neutron bomb

 

I have known ever since

Death is a cherry-tree

Ripening without me

 

Translated by Bilyana Kourtasheva